Vẻ đẹp của lò gốm màu tím trở thành

. Mỗi thế hệ nghệ sĩ không ngừng cải thiện sự khéo léo của họ, theo đuổi công nghệ và sự khéo léo của sự xuất sắc, và kết hợp văn hóa và nghệ thuật vào việc sản xuất đồ gốm. . . Các thay đổi lò nung có vẻ ngẫu nhiên, và nó không thể kiểm soát được một cách giả tạo, vì vậy đồ gốm của lò nung có thể được mô tả là gặp phải và không thể tìm thấy. . . Quá trình chuyển tiếp tại ngã ba.