Sáu quý ông của buổi lễ trà là gì?

Lễ trà và trà bắt nguồn từ Trung Quốc. của lễ trà u0026 ndquo ;. Vì vậy, những tác động của sáu quý ông của lễ Tea u0026 rdquo; những tác động cụ thể của là gì? Hãy để tôi giới thiệu ngắn gọn về bạn. . Lượng trà

còn được gọi là mặt số trà, chọn trà. Một tay cầm nhỏ thon, mục đích chính của nó là đào trà và trà pha trong nồi. Bạn cũng có thể phân bổ trà từ hoa sen trà vào nồi, vì vậy tên là trà. . Vệ sinh. . Lá trà. Toàn bộ trà nằm trên đầu

rò rỉ trà được đặt trên miệng nồi khi đặt trà để hướng dẫn trà để ngăn trà rơi ra khỏi nồi

Nhóm nghi lễ là không thể thiếu trong toàn bộ buổi biểu diễn nghệ thuật trà Các công cụ của các bài thơ là một phong cảnh tuyệt đẹp của bối cảnh nghệ thuật của thơ, đó là vẻ đẹp của sự tôn tạo. Nó vừa là một công cụ thực tế vừa là một biểu hiện nghệ thuật của nghệ thuật, làm cho nhiều người bạn trà yêu nó.