Làm thế nào để cứu hoa hồng khô?

.Những bông hồng khô được làm từ hoa hồng tươi thông qua quá trình sấy, chứa ít nước hơn. Do ánh sáng mặt trời trực tiếp trong quá trình bảo quản, nước còn lại trong hoa hồng có thể được sử dụng để thay đổi sự thay đổi màu sắc.Tránh hoa hồng khô từ độ ẩm, và sự gia tăng nước trong hoa hồng có thể dễ dàng thối rữa hoa hồng. Do đó, khi bảo quản, giữ kín, tránh ánh sáng và khô.